SAMOOCENA
U DZIECI Z AZS

Atopowe zapalenie skóry u dzieci wpływa na całe ich funkcjonowanie – w tym także na poczucie własnej wartości. Kiedy jest ono niskie, może pojawić się problem z samopoczuciem, realizowaniem siebie w otoczeniu, osiąganiem codziennych celów. Dziecko, które dobrze o sobie myśli, może wszystko. Dlatego warto zarówno zaszczepiać, jak i wzmacniać wiarę w siebie już od najmłodszych. Potrzeba do tego dobrej woli rodzica, nawet w sytuacji niesprzyjającego otoczenia.

Czym jest poczucie własnej wartości?

Jest przekonaniem, że mamy możliwości do poradzenia sobie z wymaganiami środowiska. Dziecko z pozytywną samooceną śmieje się często, jest swobodne, lubi przebywać z innymi osobami. Często żartuje, nie obraża się nawet w sytuacji żartów z siebie samego. Stara się podejmować różne wyzwania, a kiedy nie poradzi sobie z nimi – nie wpada w histerię. Wysokie poczucie własnej wartości sprzyja ciekawości i otwartości na świat, dzięki czemu dziecko nie boi się inności i zmian w swoim otoczeniu. Sprzyja to kreatywności w codziennym życiu i nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami. Dlatego warto wspierać dziecko, aby zawsze myślało, że moc jest po jego stronie.

Jak powstaje poczucie własnej wartości?

Dziecko wytwarza w sobie przekonanie, że jest postrzegane przez innych w taki sam sposób, w jaki widzą go rodzice. Jeżeli jest dla nich ważne, tak samo jest ważne dla wszystkich innych. Samo powiedzenie, że dziecko jest kochane często nie wystarczy. Ważniejsze okazuje się być okazywanie tego, że się kocha – czułe gesty, uśmiech, reakcja na płacz, radość ze spędzonego czasu czy też chęć przebywania razem. Rozwój poczucia własnej wartości następuje w okresie szkolnym – dziecko porównuje się z innymi, wzrasta świadomość swoich zalet i wad. Dzięki temu samoocena staje się bardziej adekwatna. Jest ona niezbędna, aby dziecko dobrze zaadaptowało się do zmian, które wynikają z choroby. Warto pokazać dziecku, że oprócz zgeneralizowanej samooceny, może wyznaczyć także jej cząstkowe elementy. Może mieć niższą samoocenę w kwestii wyglądu zewnętrznego, ale lepiej oceniać siebie w obszarze osiągnięć szkolnych czy zdolności i odwagi. Dzięki temu uczymy nasze pociechy, że samoocena jest względna i zależy od nas, a nie od otoczenia. Poprzez to dziecko może rekompensować sobie niepowodzenia w pewnych obszarach sukcesami w innych.

samoocena u dzieci z AZS

Pamiętaj, że dziecko pewne siebie bezpiecznie porusza się w swoim środowisku rówieśniczym i nie jest podatne na odrzucenie – jego przyczynę postrzega nie w sobie i chorobie, a w otoczeniu. Dzięki temu wpływa to minimalnie na obniżenie się samooceny, a bardziej sprzyja poszukiwaniu innego towarzystwa.

Dziecko musi zrozumieć, że w swoim środowisku rówieśniczym powinno zachowywać się normalnie. Ważne, aby przekazać dziecku niezbędne informacje dotyczące atopowego zapalenia skóry. Będzie w stanie adekwatnie odpowiadać swoim kolegom i koleżankom, co dzieje się z jego skórą. Nie wszystkie zabawy i zajęcia są dostępne dla dzieci z AZS – może to obniżać ich atrakcyjność jako partnerów aktywności. Warto przygotować kilka propozycji zajęć i zaprosić rówieśników dziecka do wzięcia w nich udziału. Choroba nie wyklucza, ale zmienia funkcjonowanie dziecka – spróbujmy stworzyć naszym pociechom warunki funkcjonowania jak najbardziej zbliżone do normalności. Zakres zajęć warto dostosować do możliwości dzieci, tak aby mogły realizować swoje potrzeby, ale jednocześnie nie rezygnowały ze swoich celów i marzeń.

Jak przygotować dziecko do kontaktu z osobami, które nie rozumieją problemu AZS?

samoocena u dzieci z AZS

 

dr Jagoda Różycka
Psycholog

WIĘCEJ NIŻ EMOLIENT

Poznaj Atoderm Intensive
Baume
i pozostałe produkty

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ